Introtyp logo Iwona Kosiec
Iwona Kosiec
-INTJ-
Certyfikowany trener MBTI

Zrozumienie człowieka jest dla mnie kluczem do sukcesu jednostki, zespołu jak i całej organizacji